Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2014

nikerock
22:00
5761 7dc3 350

Wdycham świt do płuc.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialiteratka literatka
nikerock
22:00
0900 489d 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiteratka literatka
nikerock
21:59
Nie zakochałaś się w nim raz na zawsze. Zakochujesz się za każdy razem, kiedy go widzisz
— Josephine Angelini – Bunt bogini
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialiteratka literatka
nikerock
21:58
5272 0d23 350
Reposted fromann19 ann19 vialiteratka literatka
nikerock
21:57
Odkąd cię zobaczyłem, nigdy nie zostanę sam, zawsze będę mógł sobie ciebie wyobrazić.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve vialiteratka literatka
nikerock
21:56
8018 03e0 350
Broniewski
Reposted fromelczi elczi viaGinie Ginie
nikerock
21:56
3502 0369 350
Reposted frompanoramiczna panoramiczna viaGinie Ginie
nikerock
21:55
3039 75e7 350
Reposted fromparkaboy parkaboy viaGinie Ginie
nikerock
21:53
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
nikerock
21:53
Jeśli ktoś chce mnie, musi chcieć tylko mnie.
21:52
nikerock
21:51
1394 49d2 350
Reposted byGinie Ginie
nikerock
21:50
1363 2bfc 350
Reposted bytajuchaGinie
nikerock
21:48
O tym kim jesteś nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent, ale to jak traktujemy drugiego człowieka.
nikerock
21:46
Może czujesz to co ja i za czymś tęsknisz, wszystkie myśli i uczucia, których nie masz gdzie pomieścić.
— Pezet
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viayveee yveee
nikerock
21:44
-Jestem przerażony. -czym ? -Tym, jak łatwo mógłbym Cię skrzywdzić...
— true.
Reposted fromzadaleko zadaleko vianieuciekaj nieuciekaj

June 26 2014

nikerock
11:20
Play fullscreen
I dont feel
nikerock
11:16

bardzo krótki wiersz o frustracji

już
kurwa
brak mi

słów

— Piotr Mosoń
Reposted frommissljud missljud viajudysza judysza
nikerock
11:16

Kiedy zbyt długo jesteś sama to zaczynasz mieć wrażenie, że nic dobrego Cię już nie spotka.

— zrozumienia mi trzeba...
Reposted fromdepresja depresja viafakefriends fakefriends
nikerock
11:16

Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę wiedzą to już po pierwszym pocałunku.

 

— Zespoły napięć / Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viafakefriends fakefriends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl